Monday, May 26, 2014

* လွပေသာဘဝအတြက္ဘယ္လုိလူကုိ စြန္႔ခြာရမွာလဲ *


* ကုိယ္က်င့္တရားသစၥာမေစာင့္စည္း 
တာဝန္မသိတတ္တာဝန္မယူတတ္ေသာ 
သူႏွင့္ဘဝတစ္ခုကုိတည္ေဆာက္မယ္
လုိ႔ရည္ရြယ္ထားေသာသူသည္
ဘယ္လုိမွလွပခုိင္ခံ့ေသာဘဝေဂဟာကုိ
႐ရွိနုိင္မည္မဟုတ္ပါ ။

* အႏွစ္မရွိေသာ
ပုိးထုိးေနေသာ ခုိင္ခံ့မွဳမရွိေသာ
သစ္ေတြဝါးေတြနဲ႕ေဆာက္ထားတဲ့
အိမ္ဟာ အိမ္ေတာ့အိမ္ျဖစ္ေနမယ့္
ေရရွည္စိတ္ခ်လုံျခံဳရေသာအိမ္ေကာင္း
တစ္လုံးျဖစ္မလာနုိင္သလုိပါပဲ ။
* ဒါေႀကာင့္
လွပခုိင္ခ့ံေရရွည္တည္တ့ံနုိင္မယ့္
အိမ္ေကာင္းတစ္လုံးကုိပုိင္ဆုိင္ခ်င္ရင္
အႏွစ္မရွိေသာသစ္ဝါးေတြႏွင့္အိမ္ကုိ
မေဆာက္ပါနဲ႕ ။
ဒီလုိပဲ တူနွစ္ကုိယ္လွပခုိင္ခံ့သာယာ
ေသာဘဝတစ္ခုကုိတည္ေဆာက္လုိေသာ
သူသည္လည္း ကုိယ့္က်င့္တရားမဲ့ေသာ
တာဝန္သိစိတ္တာဝန္ယူစိတ္မရွိေသာ
သစၥာမရွိေသာသူတုိ႔ကုိ သတၲိရွိရွိစြန္႔ခြာ
လုိက္ပါ ။
ေမတၱာျဖင့္
အရွင္ဇနက

No comments:

Post a Comment