Thursday, April 16, 2015

ရင္ခိုက္ေႏြ


★“ ရင္ခိုက္ေႏြ "♪♫
ေႏြအေရာက္၀ယ္..
ျမဴမင္းရယ္ေ၀့...
ေလအေ၀ွ႔သင့္..
ေၾကြ၀ဲ လြင့္ပါ... ေရာ္႐ြက္၀ါ...။

ပုရစ္ စီေန...
ကံ့ေကာ္ေတြနဲ႔…
ဥၾသတြန္ရစ္...
လြမ္းသူနစ္ေစ... ပိေတာက္ေ၀…။
ရင္ေ၀ အေတြး...
လြမ္းေဆြးရသ...
သႀကၤန္က်ေလ.
လြမ္းေငြ႔ ေ၀ခဲ့...
ေႏြရက္ေတြရဲ႕.. ရင္ခုန္သံ။
ထာ၀ရ "ေႏြဦးေမ"

No comments:

Post a Comment