Tuesday, April 21, 2015

Australia မွ sponsor ယူမယ္ဆိုလ်င္


Australia မွ sponsor ယူမယ္ဆိုလ်င္ ...
နိုင္ငံျခားတြင္ လာေရာက္ အလုပ္ လုပ္ေနေသာ လူမ်ားအတြက္ Australia သည္ အထင္ႀကီးေလာက္ စရာျဖစ္သည္။ မေလးရွား နွင့္ ထုိင္းတြင္ ၁၂ နာရီ အလုပ္လုပ္ရျခင္းထက္ Australia တြင္ ၈ နာရီ လုပ္ရျခင္းက လစာ၊ လူ႔အခြင့္အေရးနွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားက သာလြန္သည္မွာ မည္သူမွ မျငင္းနိုင္ပါ။
သို႔ရာတြင္ Australia သို႔ သာမာန္လူတန္းစား သြားနိုင္ေသာနည္းလမ္းမ်ားမွာ UNHCR မွ un card ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားကို အလွည့္က်ပို႔ေသာ နည္းလမ္းနွင့္ မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ ပင္လယ္ျပင္ သို႔ ေလွျဖင့္ျဖတ္ကာ ေအာက္လမ္းမွ ခိုး၀င္ၿပီး အဖမ္းခံျခင္းျဖင့္ Australian ic ရေအာင္ လုပ္ေသာ နည္းလမ္းဟူ၍ ရွိပါသည္။
UN card ရရန္မလြယ္ပါ။ UN card ရေသာ္လဲ ၾသဇီ သို႔ေရာက္ရန္မလြယ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ လူတခ်ိဳ႕သည္ ၾသဇီသို႔ ေလွျဖင့္ေအာက္လမ္းမွ ခိုး၀င္ရာ ပင္လယ္ျပင္တြင္ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆံုးရွံဳးခဲ့ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၾသဇီ အစိုးရမွ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔မွ စၿပီး ေရလမ္းမွ ပင္လယ္၊ သမုဒၵရာကို ျဖတ္ၿပီး ေရာက္လာသူမ်ားအား Papua New Guinea သုိ႔မဟုတ္ Malaysia နိုင္ငံရွိ UNHCR သို႔ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္မည္ သို႔မဟုတ္ မိမိထြတ္ခြာရာ မိခင္နိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ ပို႔ေဆာင္ျခင္းခံရမည္ဟု ေၾကျငာခဲ့ပါသည္။ အကယ္၍ ၾသဇီသို႔လာခ်င္လ်င္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အစီစဥ္ျဖင့္ လာရန္ လူအမ်ားအား လွံဳ႕ေဆာ္ခဲ့ပါသည္။
The Special Humanitarian Programme (SHP)
https://www.immi.gov.au/visas/humanitarian/offshore/shp.htm
ဤ` SHP အစီအစဥ္ကို ၁၉၈၁ နွစ္မွ စတင္ခဲ့ပါသည္။ ေလ်ာက္လြာတင္နိုင္ေသာ ေနရာေပါင္း ၁၃၇၅၀ သက္မွတ္ထားရာမွ အနည္းဆံုး ေနရာေပါင္း ၁၁၀၀၀ မွ ေလ်ာက္လြာမ်ားသည္ ၾသဇီ အစိုးရသို႔ visa ေလ်ာက္ရာ၊ သာမာန္ ရိုးရိုး visa ေလ်ာက္သူမ်ားထက္ မ်ားစြာ သာလြန္ပါသည္။
ဤ SHP အစီအစဥ္ျဖင့္ ေလ်ာက္လိုေသာ သူသည္
မိမိေမြးဖြားရာနိုင္ငံ၏ ျပင္ပတြင္ ေနထိုင္သူ။ ( နိုင္ငံျခားတြင္ ေရာက္ေနသူ )
မိမိေမြးဖြားရာနိုင္ငံတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရသူ။
မိမိအား ေခၚမည့္ ၾသစေၾတးလ်နိုင္ငံသား ရွိေသာသူ။
ထိုအခ်က္ ၃ ခ်က္နွင့္ ျပည့္စံုလ်င္ ေလ်ာက္လြာတင္လို႔ရသည္။ ျဖည့္ရမည့္ Forms မ်ားမွာ
form 842 ( သင္ျဖည့္ရမည့္ form )
form 681 ( သင့္အား ေခၚမည့္သူ ျဖည့္ရမည္ form )
သင့္အား ေခၚမည့္သူသည္
ၾသစေၾတးလ် နိုင္ငံသား ( an Australian citizen )
ၾသဇီတြင္ရာသက္ပန္ ေနထိုင္ခြင့္ရသူ (an Australian permanent resident)
ၾသဇီမွ အဖြဲ႔အစည္း (an Australian organisation)
နယူးဇီလန္ နိုင္ငံသား (an eligible New Zealand citizen )
တို႔ျဖစ္ပါသည္။
ယူအင္ဆရာႀကီးမ်ားသည္ သင့္အား အမ်ိဳးမ်ိဳး ေျခာက္လိုက္ ေျမာက္လိုက္ လုပ္လိမ့္မည္။ ဥပမာ ..
" ဒီေဖာင္ေတြက ရိုးရိုးလူ ေလ်ာက္လို႔မရဘူး။ အမ်ိဳး အရင္းရွိမွ ရတယ္။ အမ်ိဳးအရင္း မရွိရင္ ေလ်ာက္မရဘူး"
" အဲဒီ ေဖာင္ကို ၾသဇီ သံရံုးမွာသြားတင္ရတယ္ "
" ဒီေဖာင္ရဲ႕ သက္တမ္းက ကုန္သြားၿပီလို႔ ယူအင္ကေျပာတယ္ "
စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေပါက္ကရ ေတြကို ေျပာၿပီး သင့္အား ျပဳစားပါလိမ့္မည္။ ဤေဖာင္သည္ ကုန္ဆံုးရက္မရွိပါ။ ပင္လယ္ ၊ သမုဒၵရာမွ ေလွျဖင့္ မလာေစခ်င္ေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔လာရန္ ေခၚျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ရွင္းရွင္းေျပာရလ်င္ သင့္ကို ေခၚမည့္သူသည္ ေဆြမ်ိဳးမဟုတ္လဲ ရသည္။ အထက္က ကၽြန္ေတာ္ ေရးထားတဲ့ အခ်က္ ၄ ခ်က္တြင္ တခုခု နွင့္ ျပည့္စံုလ်င္ရသည္။ အမ်ိဳးလဲ မရွိ၊ သူငယ္ခ်င္းလဲ မရွိ ဘူးဆိုလ်င္ အဖြဲ႔အစည္း တခုခုကို အကူညီေတာင္းၾကည့္ပါ။ ဥပမာ .. ၾသဇီက ဘုရားေက်ာင္းတို႔ ၊ လူမူ႕ေရး အဖြဲ႔တို႔ တခုခုက သင့္အား ေခၚလ်င္ ရသည္။
အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္မွာ ၾသဇီမွ လူအား ဤ အေၾကာင္းအရာ တခ်ိဳ႕ကို အရင္ေျပာၿပီးမွ သူ႔အား sponsor ေတာင္းပါ။ ၾသဇီမွ လူတာ၀န္ယူရသည္မွာ
သင္လာလ်င္ သင့္အတြက္ အိမ္ငွါးေပးရမည္။
သင့္အား ေလဆိပ္တြင္ လာႀကိဳရမည္။
သင့္အတြက္ အလုပ္အကိုင္ ရွာေပးရမည္။
က်န္းမာေရးအတြက္ ေဆးခန္း ၊ ပညာေရးအတြက္ ေက်ာင္းစသည့္အရာမ်ားကို ပို႔ေပးရမည္။
သင့္၏ ေလယာဥ္စရိတ္အား သူမွ ေပးေခ်ရမည္။
နွင့္ အျခားေသာ အခ်က္အလက္ အနည္းငယ္ လုပ္ေပးရမည္။
ဆိုလိုသည္မွာ အစိုးရလုပ္ရမည့္ အလုပ္ကို သူ႔အားလုပ္ခိုင္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
အဲဒီေတာ့ သင့္ သူငယ္ခ်င္း / ေဆြးမ်ိဳးအား ေျပာရမည္မွာ
" ေလယာဥ္ လက္မွတ္ခ ၊ ငါေပးမယ္ "
" အလုပ္ရွာဖို႔အတြက္ မင္းပူစရာမလိုဘူး။ ငါ့ဘာသာရွာမယ္။ မေလးရွားမွာ ငါ့ဘာသာ အလုပ္ရွာတာ အလုပ္ ၁၅ ခုေလာက္ရွိၿပီ။ မင္း စိုးရိမ္စရာ မလိုဘူး"
" ေက်ာင္းတို႔ ေဆးခန္းတို႔ ဆိုတာလဲ မင္းငါ့ကို တစ္ရက္ပဲ လိုက္ျပ။ ေနာက္တခါ ငါ့ဘာသာ သြားမယ္။ မင္းလိုက္ပို႔စရာ မလိုေတာ့ဘူး။ မေလးရွားမွာ ေဆးခန္းမေျပာနဲ႔ ေဆးရံုေတာင္ ေရာက္ဖူးတယ္။"
" ငါ့အတြက္ အိမ္ငွါးေပးသည့္ ပိုက္ဆံကို ၾသဇီေရာက္ၿပီး ေနာက္တစ္လေနရင္ မင္းကို အျပည့္ျပန္စပ္မယ္။"
" မင္းလုပ္ရမွာက မင္း လိပ္စာေလးရယ္ ၊ မင္းရဲ႕ အခ်က္အလက္ေလး တခ်ိဳ႕ရယ္ န႔ဲ မင္းလက္မွတ္ကို form ထဲ မွာ ျဖည့္ေပးယံုပါပဲ "
ဟုေျပာပါ။ ဒါမွ သင္သည္ သူ႕ထံမွ အကူအညီရပါလိမ့္မည္။ အဲလို မေျပာဘဲ ငါ့ကို sponsor ေပးပါလားကြာ ဟု ေျပာလ်င္ သူတို႔သည္ အလြန္ပင္ ေၾကာက္လန္႔၍ သင့္ထံသို႔ ဖုန္း သို႔မဟုတ္ message ေတြ ေခၚေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ စပြန္ဆာ ဆိုသည့္စကားကို နားမလည္ေသာ သူမ်ားသည္ သူတို႔ အရမ္းအကုန္အက်မ်ားမည္၊ တာ၀န္ေတြႀကီးသြားမည္၊ အလြန္ခက္ခဲသြားမည္ ဟု ထင္ေသာေၾကာင့္ စပြန္ဆာ ေပးပါလားဟု ေျပာလ်င္ ေနာက္ကို သင့္အား အဆက္အသြယ္ လုပ္မည္ မဟုတ္ေတာ့ပါ။
ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ အထက္ကေျပာေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အရင္ ရွင္းျပေပးၿပီးမွ အကူညီေတာင္းပါ။ သူ႔ကို ပိုက္ဆံ စကားမ်ားမ်ားေျပာေပးပါ။ ေလယာဥ္လက္မွတ္ခ သည္လည္း မေလးရွားတြင္ အလုပ္လုပ္ေသာသူ မည္သူမဆို ၀ယ္နိုင္ေသာ ေစ်းနုန္းျဖစ္ပါသည္။ သူ႔အား မင္းပိုက္ဆံကုန္စရာမလိုတဲ့အေၾကာင္း၊ ၀န္ထုတ္၀န္ပိုး မျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း၊ အခက္အခဲ မရွိတဲ့အေၾကာင္း ရွင္းျပမွသာလ်င္ သင္သည္ sponsor ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
သူ႔ထံမွ သေဘာတူညီခ်က္ရလ်င္ Google Search ထဲတြင္
https://www.google.com.my/#q=form+842 ကိုရိုက္ထည့္ၿပီး ဖြင့္လိုက္ပါ။ ထို႔ေနာက္ နီးစပ္ရာ Printer စက္မွ ထုတ္လိုက္ၿပီး လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖည့္ပါ။ အားလံုးၿပီးစီးပါက သင့္အား sponsor ေပးမည့္သူထံသို႔ စာအိပ္နွင့္ စာတိုက္မွ ပို႔လိုက္ပါ။
သင့္အား sponsor ေပးမည့္သူသည္လဲ Google Search ထဲတြင္ https://www.google.com.my/#q=form+681 ကိုရိုက္ထည့္ၿပီး သင္ကဲ့သို႔ ေဖာင့္ျဖည့္ပါ။ ၿပီးလ်င္ သင့္ပို႔လိုက္ေသာ form 842 နွင့္ သူ႔၏ form 681 ကို ပူးတြဲၿပီး
NSW Offshore Humanitarian Processing Centre
GPO Box 9984
Sydney NSW 2001
AUSTRALIA
သို႔ စာတိုက္မွ ပို႔ပါ။
သင္တို႔ ၂ ေယာက္ျဖည့္ေသာ ေဖာင္သည္ အခ်က္အလက္ ျပည့္စံုလ်င္ ၇ ရက္အတြင္း အစိုးရမွ သင့္တို႔၏ ေဖာင္အား လက္ခံရရွိပါသည္ဟု ပို႔သူထံ စာျပန္လိမ့္မည္။ အခ်က္အလက္ မျပည့္စံုပါကလဲ မျပည့္စံုေၾကာင္း စာျပန္ပါလိမ့္မည္။
ထို free ရေသာ ကၽြန္ုပ္တို႔ ျဖည့္ရသည့္ form 842 ကို အလြယ္တကူ အင္တာနက္မွ free မထုတ္တက္ေသာသူမ်ားကို ၂၀၁၄ နွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ CRC ရံုးမွ ရင္းဂစ္ ၅၀ နွင့္ ေရာင္းပါသည္။ form မျဖည့္တက္သူမ်ားကိုလဲ ထိုရံုးမွ ရင္းဂစ္ ၁၀၀ ျဖင့္ျဖည့္ေပးသည္ဟု သိရပါသည္။ ယခု အေျခေနမသိပါ။
ယခုေဖာ္ျပပါ အခ်က္လက္တခ်ိဳ႕အား အျငင္းပြားလာခဲ့ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္ ေပးထားေသာ links မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ဖတ္ၾကည့္နိုင္ပါသည္။ form 842 အားျပည့္စံုစြာ ဖတ္ၿပီးမွာသာလ်င္ ကၽြန္ေတာ့္အား အျပစ္တင္ပါ။ တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ သင့္အား အျပစ္တင္ခဲ့ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္ေပးထားေသာ form 842, form 681 and SHP တို႔အား ဖတ္ၿပီးၿပီလား ဟုေမးပါ။ လူတခ်ိဳ႕သည္ ၾကားစကားမ်ားျဖင့္ ဖြေသာေၾကာင့္ ဤကဲ့သို႔ ရွင္းျပရျခင္းျဖစ္ပါသည္။
သင့္၏ LIKE , COMMENT AND SHARE သည္ ကၽြန္ေတာ့အား ေနာက္ထပ္ အေၾကာင္းအရာမ်ားထပ္ေရးေစရန္ အင္အားျဖစ္ေစပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္တင္ေသာ ယူအင္ ပိုစ္မ်ားေၾကာင့္ သူငယ္ခ်င္းတို႔သည္ အဆင္ေျပခဲ့ပါက ကၽြန္ေတာ္သည္လဲ သူတို႔ကဲ့သို႔ ရရွိခံစားရပါလို၏

No comments:

Post a Comment