Wednesday, June 4, 2014

အထိန္းအကြပ္မရွိရင္


* ခုိင္ခ့ံျပီး မာေက်ာပါတယ္ဆုိတဲ့
လမ္းမႀကီးေတြသည္ပင္
ေဘးမွာ ပလက္ေဘာင္းေတြနဲ႕
ကာရံမထားရင္တစစီပဲ့ထြက္
ပ်က္စီးလာမွာျဖစ္သလုိ

* သိပ္ေတာ္သိပ္တတ္ေအာင္ျမင္ေနတဲ့
သူတုိ႔သည္လည္း
ကုိယ္ရဲ႕ေတာ္မွဳတတ္မွဳေအာင္ျမင္မွဳေတြကုိ
လူတစ္ေယာက္ေစာင့္ထိန္းရမယ့္
ကုိယ့္က်င့္တရားေတြနဲ႕
မကာရံမထိန္းကြပ္နုိင္ဘူးဆုိရင္
ေအာင္ျမင္မွဳ႕ေတြဟာ
တစစီပဲ့ထြက္ပ်က္စီးလာနုိင္ပါတယ္ ။
အရွင္ဇနက
မႏၲေလးစာသင္သား

No comments:

Post a Comment