Friday, December 11, 2015

လူတစ္ေယာက္ကို အႂကြင္းမဲ့ ယံုၾကည္မိတဲ့အခါမွာေတာ့ယံုၾကည္လြယ္တဲ့ သူေတြကို
လွည့္စား တတ္ၾကတယ္ //

နားလည္မႈေပးတဲ့ သူေတြကို
သံသယ ထားတတ္ၾကတယ္ //

သစၥာ႐ွိတဲ့ သူေတြကို
ခ်န္ထားရစ္ တတ္ၾကတယ္ //

သည္းခံစိတ္႐ွိတဲ့ သူေတြကို
အႏိုင္ယူ တတ္ၾကတယ္ //

ဂ႐ုစိုက္တတ္တဲ့ သူေတြကို
လ်စ္လ်ဴရႈ တတ္ၾကတယ္ //

တန္ဖိုးထားတဲ့ သူေတြကို
ဥေပကၡာ ျပဳ တတ္ၾကတယ္ //

႐ိုးသားတဲ့ သူေတြကို
ဖ်ားေယာင္းေသြးေဆာင္ တတ္ၾကတယ္ //

ေလးစားမႈ႐ွိတဲ့ သူေတြကို
ျမတ္ႏိုးမႈ မ႐ွိ တတ္ၾကဘူး //

ဝမ္းနည္းတတ္တဲ့ သူေတြကို
မ်က္ရည္က်ေအာင္ လုပ္တတ္ၾကတယ္ //

အားငယ္တတ္တဲ့ သူေတြကို
ႏွိပ္ကြပ္ တတ္ၾကတယ္ //

အမွန္တရားဖြင့္ဟ သူေတြကို
အျပစ္လို႔ ျမင္တတ္ၾကတယ္ //

မစြန္႔လႊတ္ႏိုင္လို႔ ဖက္တြယ္ ေနတဲ့သူေတြကို
နာက်ည္းမႈေတြ ေပးတတ္ၾကတယ္ //

အသက္ထက္ ပိုခ်စ္တဲ့ သူေတြကို
အသဲခြဲ တတ္ၾကတယ္ //

လူတစ္ေယာက္ကို အႂကြင္းမဲ့ ယံုၾကည္မိတဲ့အခါမွာေတာ့ ...//

ပံုကိုသာၾကည့္ပါ ... //
ေသာ္တာ

No comments:

Post a Comment