Friday, September 20, 2013

9 Foods to Help You Sleep ( ႏွစ္ျခိဳက္စြာ အိပ္စက္အနားယူနိုင္ရန္ အစားေသာက္ ကိုးမ်ိဳး)


သင္ဟာ အိမ္မေပ်ာ္တဲ့ ျပႆနာနဲ ့ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အေမရိကန္ အေယာက္ငါးသန္းထဲက တစ္ ေယာက္အပါအဝင္ျဖစ္ေနပါသလား ? ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အစားအစာေတြကို ေန ့စဥ္စားသုံးေပးျခင္း ျဖင့္ ႏွစ္ျခိဳက္စြာ အိ္ပ္ေပ်ာ္လာႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။
ညဘက္မွာ ႏွစ္ျခိဳက္စြာ အိပ္ေပ်ာ္ျခင္းရဲ့ က်မၼာေရး အက်ိဳးအျမတ္ေတြက မေရတြက္နိုင္ေအာင္ပဲ မ်ားျပားပါတယ္။ ညစဥ္ႏွစ္ျခိဳက္စြာ အိပ္ေပ်ာ္သူမ်ားအတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္လန္းဆန္း တက္ၾကြမႈရွိျခင္း၊ ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြး ထက္ျမတ္ျခင္း၊ ခုခံအားေကာင္းျခင္း၊ ေသသပ္ေသာခါးအလွကို ပိုင္ဆိုင္နိုင္ျခင္း၊ အသားအရည္ ႏုပ်ိဳျခင္း၊ ေသြးေပါင္တက္ျခင္းကို ကာကြယ္နိုင္ျခင္း ႏွင့္ ႏွလုံးေရာဂါျဖစ္ျခင္းကို ကာကြယ္နိုင္ျခင္း အက်ိုဳးတရားမ်ားကို ရရွိခံစားနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
(၁) ငါး
ငါးတြင္ ဗီတာမင္ B6 ဓါတ္ပါဝင္သည္။ အထူးအားျဖင့္ ဆယ္လမြန္ငါး၊ေနာ္ေဝးငါးတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ ဟဲလဘတ္ငါး၊တူနာငါး တို ့တြင္ ဗီတာမင္ B6 ပိုမိုပါဝင္သည္။ ဗီတာမင္ B6 သည္ မယ္လတိုနင္ ဟုေခၚေသာ အေမွာင္ထဲတြင္ အိပ္ခ်င္စိတ္ကို ပိုမိုျဖစ္ေပၚေစသည့္ ဓါတ္မ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးသည္။
(၂) ဂ်က္စမင္ ဆန္       { ျမန္မာ အေခၚ (ထိုင္းမွလာေသာ) ေခါမလိဆန္}
၄င္းေခါမလိဆန္ကို စားသုံးျခင္းျဖင့္ သၾကားဓါတ္မ်ား ေသြးထဲသို ့တိုးဝင္မႈႏႈန္းကို ထိန္းသိမ္းေပးသည္။ အသားဓါတ္ကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ဥာဏ္ရည္ကို ပိုမိုထက္ျမတ္ေစသည္။
(၃) ခ်ယ္ရီသီး ေဖ်ာ္ရည္
အထက္ေဖၚျပပါ မယ္လတိုနင္ မ်ားစြာပါဝင္သျဖင့္ ခ်ယ္ရီသီး ေဖ်ာ္ရည္ကို အိပ္ေဆးတစ္မ်ိဳး အျဖစ္လည္း ေဖာ္ျပၾကသည္။ ၄င္းကို တစ္ေန ့ႏွစ္ခြက္ ေသာက္သုံးျခင္းျဖင့္ လုံးဝအိပ္မေပ်ာ္သည့္ ေရာဂါကို ေပ်ာက္ကင္းသက္သာေစနိုင္သည္။
(၄) ဒိန္ခ်ဥ္
နို ့ထြက္ပစၥည္းမ်ားတြင္ ကယ္လ္ဆီယမ္ဓါတ္မ်ား ပါဝင္သည္။ အိပ္စက္မႈႈန္းနည္း၍ကယ္လ္ဆီယမ္ ဓါတ္ခ်ိဳ  ့ယြင္းမႈမ်ားကို ျပန္လည္ ျပည့္ဝေစသည္။
(၅)ဂ်ံဳျဖင့္လုပ္ေသာ အစားအစာမ်ား
ဂ်ံဳျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ အစားအစာမ်ားတြင္ မက္ဂနီဆီယမ္ ျဒပ္စင္ ပါဝင္မႈႏႈန္းမ်ားျပားသည္။ ၄င္းကို အနည္းငယ္ ပိုမုိစားသုံးျခင့္းျဖင့္ ႏွစ္ႏွစ္ျခိဳက္ျခိဳက္ အိပ္ေပ်ာ္နိုင္သည္။
(၆) ကိုက္လန္
ကိုက္လန္ကဲ့သို ့ေသာ အစိမ္းေရာင္ အရြက္မ်ားကိုစားသုံးျခင္းျဖင့္လည္း ကယ္လ္ဆီယမ္ ဓါတ္ကို ပိုမို ရရွိနိုင္သည္။
(၇) ငွက္ေပ်ာသီး
ငွက္ေပ်ာ္သီးတြင္ ပိုတဆီယမ္ ျဒင္စင္ပါဝင္မႈႏႈန္းအားေကာင္းသည္ဟု အသိမ်ားသည္။ ဗီတာမင္ B6 ကိုတြန္းအားေပးေသာ အရာတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။
(၈)ကုလားပဲ
ကုလားပဲသည္လည္း ဗီတာမင္ B6 ကိုရရွိေစသည္။
(၉) စီရီယယ္ ဟုေခၚေသာ ေကာက္ပဲသီးႏွံျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ နံနက္စာတစ္မ်ိဳး
၄င္းစီရီယယ္သည္လည္း ဗီတာမင္ B6 ပါဝင္ျပီး အိပ္စက္အနားယူမႈကို အားေကာင္းေစပါသည္။
တီအာဝုိင္
7/2/2013
Are you one of the 50 million Americans that have trouble falling asleep? Adding these foods to your diet may help to increase your odds of a successful slumber.
The health benefits of a good night’s rest are countless: it helps keep you happy, your brain sharp, your immune system strong, your waistline trim, your skin looking youthful and lowers your risk of high blood pressure and heart disease.
1. Fish
Most fish, especially salmon, halibut and tuna, boast vitamin B6, which is needed to make melatonin, a sleep-inducing hormone triggered by darkness.
2. Jasmine Rice
The greater amounts of insulin triggered by the high-glycemic-index meals increased the ratio of sleep-inducing tryptophan relative to other amino acids in the blood, allowing proportionately more to get into the brain.
3. Tart Cherry Juice
Melatonin-rich tart cherry juice has been shown to aid sleep. Drink a cup of tart cherry juice twice a day for relief of severe insomnia.
4. Yogurt
Dairy products boast healthy doses of calcium, helping to prevent being calcium-deficient, which can make it difficult to fall asleep.
5. Whole Grains
Whole grains are rich in magnesium and consuming too little magnesium may make it harder to stay asleep.
6. Kale
Green leafy vegetables boast healthy doses of calcium too.
7. Bananas
Bananas are well-known for being rich in potassium, they are also a good source of Vitamin B6, which is needed to make melatonin.
8. Chickpeas
Chickpeas boast vitamin B6 too, which is needed to make melatonin.
9. Fortified Cereals
Fortified cereals also boast vitamin B6, which is needed to make melatonin.
Sources :
Food cures, Reader;s Digest Assosiation, 2009

No comments:

Post a Comment